University of Camerino the international School of Advanced Studies

Esittely

Lue virallinen kuvaus

Kansainvälinen korkeakoulu

UNICAM on perustanut kansainvälisen korkeakoulututkinnon, jolla pyritään lisäämään tohtorikoulutuksen kansainvälistymistä.

  • Kansainvälinen korkeakoulujen korkeakoulu suunnittelee, järjestää, koordinoi kursseja Ph.D.
  • Väitöstilaisuus on kolme vuotta, ja opinnäytetyö on englanninkielinen, jota puolustetaan edeltävän tutkintolautakunnan edessä, joka koostuu professoreista relevanttien tieteellisten alojen toimesta. Tähän on kuuluttava tutkijoita ja muita asiantuntijoita (esim. Tutkimuskeskuksista tai yrityksistä), joista suurin osa ei Camerinon yliopistosta ja vähintään yhtä ei-italialaista.
  • Opinnäytetyön valmistelun lisäksi tohtorintutkinnon suorittaneiden odotetaan osallistuvan SAS: n kaikkiin englanninkielisiin koulutustoimiin siirrettävien taitojen hankkimiseksi (kuten viestintätaidot, tutkijan urakehitys, tutkimushallinta ja projektin rahoitus, metodologiset taitoja) ja tohtorikoulutusta yhteistyössä teollisuuden ja muiden asiaan liittyvien alojen kanssa.
  • Suoritetaan tiettyjä tutkimuksia julkisissa tai yksityisissä laboratorioissa isäntän yliopiston ulkopuolella.
  • Lopullisen pätevyyden saavuttamiseksi vähintään kuuden kuukauden kokemus tutkimuksesta tai korkeakouluista, joka eroaa Camerinon yliopistosta ja mahdollisesti italiasta.
  • Innovatiivisen tohtorikoulutuksen seitsemän periaatetta tukevat tutkimusohjelmamme.

Seitsemän periaatetta innovatiiviselle jatkotutkinnolle

1. Tutkimus huippuosaaminen

Erinomaisen tutkimuksen pyrkimys on perusta kaikille tohtorikoulutukselle ja siitä kaikki muut elementit virtaavat. Vaaditaan tieteellisiä standardeja vertaisarviointimenettelyjen ja kriittisen massan edustavien tutkimusympäristöjen kautta. Uutta akateemista sukupolvea olisi koulutettava luovan, kriittisen ja itsenäisen älyllisen riskinottajan edetessä rajatutkimuksen rajoja.

2. Houkutteleva institutionaalinen ympäristö

Tutkijakoulutettavien on löydettävä hyvät työolot, jotta heidät voisivat tulla itsenäisiksi tutkijoiksi, jotka ottavat vastuuta varhaisessa vaiheessa hankkeensa laajuudesta, suunnasta ja edistyksestä. Näihin olisi sisällytettävä urakehitysmahdollisuuksia tutkijoiden eurooppalaisen peruskirjan ja tutkijoiden rekrytointiohjeiden mukaisesti.

3. Monitieteiset tutkimusvaihtoehdot

Tohtorikoulutus on suljettava avoimeen tutkimusympäristöön ja kulttuuriin sen varmistamiseksi, että kaikki tieteenalojen väliset ristikkäistymismahdollisuudet voivat edistää tarvittavaa leveyttä ja monitieteellistä lähestymistapaa.

4. Altistuminen teollisuudelle ja muille asiaan liittyville työllisyysaloille

Termiä "teollisuus" käytetään laajimmassa merkityksessä, mukaan lukien kaikilla tulevaisuuden työpaikoilla ja yleisön osallistumisella, teollisuudelta yrityksille, hallitukselle, kansalaisjärjestöille, hyväntekeväisyysjärjestöille ja kulttuurilaitoksille (esim. Musea). Tähän voi sisältyä sijoitteluja tutkimuksen aikana; yhteinen rahoitus; muiden kuin akateemisten tutkijoiden osallistuminen opetuksen ja valvonnan tiedottamiseen / toimittamiseen; edistetään asianomaisen teollisuuden rahoitustukea tohtoriohjelmiin; tukemalla alumniverkostoja, jotka voivat tukea hakijaa (esimerkiksi mentorointijärjestelmiä) ja ohjelmaa sekä laajan joukon ihmisiä / teknologiaa / tiedonsiirtoa.

5. Kansainvälinen verkostoituminen

Tohtorikoulutuksen tulee tarjota mahdollisuuksia kansainväliseen verkostoitumiseen eli yhteistyöhakuiseen tutkimukseen, tutkintoon, kaksois- ja yhteistutkintoihin. Liikkuvuutta olisi kannustettava joko konferenssien, lyhyiden tutkimusvierailujen, lähetysten tai pidempien oleskelujen kautta ulkomailla.

6. Siirrettävät taitojen koulutus

”Siirrettävät taidot ovat yhdessä yhteydessä (esim. Tutkimus) opittuja taitoja, joita käytetään toisessa (esimerkiksi tulevaisuudessa, riippumatta siitä, onko kyseessä tutkimus, liike jne.). Ne mahdollistavat aiheeseen ja tutkimukseen liittyvien taitojen soveltamisen ja kehittämisen tehokkaasti. Siirrettävät taidot voidaan hankkia koulutuksen tai työkokemuksen kautta ”. On välttämätöntä varmistaa, että riittävästi tutkijoita on osaamistalouden edellyttämät taidot. Esimerkkejä ovat viestintä, tiimityö, yrittäjyys, projektinhallinta, immateriaalioikeudet, etiikka, standardointi jne.

Yritysten tulisi myös osallistua enemmän opetussuunnitelmien kehittämiseen ja tohtorikoulutukseen, jotta taidot vastaavat paremmin alan tarpeita, rakentamalla yliopistollisen yritysfoorumin työhön ja EUA DOC-CARRIERS -hankkeen tuloksiin. On hyviä esimerkkejä yliopistojen välisistä monitieteellisistä lähestymistavoista, jotka yhdistävät taitoja, jotka ulottuvat tutkimuksesta rahoituksellisiin ja liiketoimintaosaamiseen sekä luovuudesta ja suunnittelusta kulttuurienvälisiin taitoihin.

7. Laadunvarmistus

Tilivelvollisuutta koskevat menettelyt on vahvistettava tohtorikoulutuksen tutkimuspohjaan, minkä vuoksi niitä olisi kehitettävä erillään ensimmäisen ja toisen syklin laadunvarmistuksesta.

Tohtorikoulutuksen laadunvarmistuksen tavoitteena olisi oltava tutkimusympäristön laadun parantaminen sekä läpinäkyvien ja vastuullisten menettelyjen edistäminen sellaisilla aloilla kuin maahanpääsyä, valvontaa, tohtorin tutkinnon myöntämistä ja urakehitystä. On tärkeää korostaa, että kyse ei ole Ph.D.: n laadunvarmistuksesta. itse pikemminkin prosessi tai elinkaari, rekrytoinnista valmistumiseen.

Sijainnit

Camerino

Osoite
International School of Advanced Studies
Polo di Alta Formazione
Via Madonna delle Carceri 9

62032 Camerino, marche, Italia

Keystone-stipendi

Tutustu stipendimme suomiin mahdollisuuksiin