Yliopistot kohteessa

Yksityiskohtaista tietoa opiskelupaikoista

Klikkaa alla olevia linkkejä ja lue millaista on eri maissa opiskelu. Tarjoamme yleistietoa maista ja kerromme paikallisesta korkeakoulujärjestelmästä, lukukausimaksuista, akateemisen vuoden rakenteesta, kansainvälisten opiskelijoiden vaihtoehdoista ja muusta tärkeästä. Olemme myös koonneet hyödyllisiä vinkkejä ja käytännön tietoa sairausvakuutuksista, opiskelijaviisumeista ja elinkustannuksista.

Yliopistot maittain - Tohtorin tutkinto ympäri maailman

Mikä PhD tutkinto on?
Filosofian tohtorin tutkinto (PhD eli Doctor of Philosophy) on korkein tutkinto useimmilla akateemisilla aloilla maissa eri puolilla maailmaa. Tohtorin tutkinnon voi suorittaa esimerkiksi fysikaalisten tieteiden, humanististen ja yhteiskuntatieteiden, johtamisen, terveystieteen, koulutuksen, taiteen ja tekniikan tiedekunnissa, ja PhD-tutkinto osoittaa, että sen kantajalla on oman alansa huippupätevyys. Tohtorin tutkinto on jatkotutkinto, jota suorittaessa täytyy taustalla olla vähintään kandidaatin tutkinto, usein myös maisterin tutkinto tai vastaava. PhD-tutkinnon suorittaneet saavat käyttää itsestään nimitystä "tohtori".

Mitä hyötyä on tohtorin tutkinnon ulkomailla suorittamisesta?
Useat opiskelijat haluavat hakeutua tohtorinkoulutusohjelmaan ulkomailla sijaitsevaan yliopistoon. Tohtorin tutkinnon ulkomailla suorittamisesta on paljon hyötyä. Ensinnäkin opiskelijat altistuvat vieraalle kulttuurille, joka on arvokas kokemus sinällään. Ulkomailla tohtorin tutkintoa suorittavilla on siis mahdollisuus kehittää kulttuurienvälisen viestinnän osaamistaan, joka on ensiarvoisen tärkeää tämän päivän jatkuvasti kansainvälisemmillä markkinoilla. Tietyt PhD-ohjelmat eri puolilla maailmaa ovat myös keränneet mainetta akateemisella haastavuudellaan, menestyksekkäillä julkaisuillaan ja tunnetuilla professoreillaan. Ulkomailla tohtorin tutkintoa suorittavilla on mahdollisuus tehdä tutkimustyötä paikan päällä valitsemassaan maassa, jossa niin luonnon-, sosiaalinen, poliittinen kuin taloudellinenkin ympäristö voi erota huomattavasti kotimaasta. Avoin suhtautuminen PhD-tutkinnon ulkomailla suorittamiseen tarkoittaa myös sitä, että voi valita maailman parhaista yliopistoista omalla alallaan, ei ainoastaan kotimaansa rajojen sisältä.

Mitä PhD-tutkinto ulkomailla pitää sisällään?
PhD-ohjelmia tarjoavat yliopistot ja korkeakoulut eri puolilla maailmaa voidaan jakaa tutkimusyliopistoihin (joissa painopiste on tutkimuksessa ja kurssityössä, ja ainevalikoima laaja), kauppakorkeakouluihin, teknillisiin korkeakouluihin, taidekorkeakouluihin ja opettajankoulutuslaitoksiin, joissa koulutetaan perus- ja toisen asteen opettajia. Tohtorinkoulutusohjelmia löytyy halki maailman lähes miltä tahansa akateemiselta alalta. Valtaosassa PhD-ohjelmia vaaditaan itsenäistä tutkimustyötä sekä merkittävää uutta tietoa sisällään pitävän väitöskirjan kirjoittamista.

Miten PhD-tutkinnon ulkomailla suorittaminen voi edistää uraa?
Ympäri maailmaa PhD-ohjelmista valmistuneiden uranäkymät kohentuvat huomattavasti tutkinnon suorittamisen jälkeen. Oli tavoitteena sitten akateemiseen maailmaan ja tutkimuksen pariin uppoutuminen, johtoasemaan julkisessa tai yksityisessä järjestössä nouseminen tai oman yrityksen perustaminen, tohtorin tutkinnosta on hyötyä. Tohtorin tutkinnon ulkomailla suorittaneilla on etulyöntiasema, sillä he ovat kokeneet millaista on elää vieraassa kulttuurissa, he ovat opiskelleet ulkomaisessa huippuyliopistossa ja tehneet itsenäistä tutkimustyötä vieraassa ja tietyllä tavalla haastavammassa ympäristössä.

Paljonko tohtorin tutkinnon ulkomailla suorittaminen maksaa?
Ulkomaiseen tohtorinkoulutusohjelmaan hakeutumisen kustannukset vaihtelevat yliopistosta ja maasta toiseen. Useat tohtorikoulutettavat hakevat rahoitusta tai taloudellista tukea joko omalta oppilaitokselta tai julkiselta tai yksityiseltä järjestöltä tai rahastolta. Yliopistojen hakijapalveluista saa lisätietoa, neuvontaa ja tukea PhD-tutkinnon rahoituksen varmistamiseksi.

Miksi suorittaa online PhD-tutkinto ulkomaisessa yliopistossa?

Tohtorin tutkinnon suorittaminen verkko-opintoina ulkomaisessa yliopistossa on suosittu vaihtoehto. Tohtorin tutkinnon verkossa suorittaminen tarjoaa mahdollisuuden käydä kursseilla, tehdä tutkimusta ja viestiä ohjaavan professorin kanssa uusimpien e-oppimisvälineiden välityksellä. Vuosittain tuhannet opiskelijat haluavat hakeutua online tohtorinkoulutusohjelmaan ulkomailla sijaitsevaan yliopistoon. Suorittamalla online tohtorin tutkinnon ulkomaisessa yliopistossa opiskelijat pääsevät nauttimaan ulkomailla tutkinnon suorittamisen eduista, mutta heidän ei silti tarvitse luopua perheestä, työstä, ystävistä ja muista kotoisista velvollisuuksista.

Miten PhD-ohjelmat eroavat maasta toiseen?
Tohtorinkoulutusohjelmat voivat olla hyvinkin erilaisia eri maissa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa PhD-ohjelman suorittaminen kestää yli viisi vuotta ja siihen sisältyy kaksi vuotta pakollisia opintoja ennen oman tutkimuksen aloittamista. Iso-Britanniassa ja Ranskassa tohtorikoulutettavien pitää yleensä suorittaa jonkin verran opintoja, mutta opiskelijoilla on suuri valinnanvapaus suoritettavien kurssien suhteen. Saksalaiset ja australialaiset yliopistot kannustavat opiskelijoita keskittymään lähes pelkästään tutkimustyöhön eikä PhD-opintoihin siis tavallisesti sisälly perinteistä opiskelua. Lue lisää tohtorinkoulutusohjelmista haluamassasi maassa ja pyydä lisätietoa oppilaitokselta tai yliopistolta parissa sekunnissa ohjelman esittelysivulta.

Read More Read less