Keystone logo
Czech University of Life Sciences - Faculty of Economics and Management Tohtorin kauppatieteiden maisteri ja kauppatieteet
Czech University of Life Sciences - Faculty of Economics and Management

Tohtorin kauppatieteiden maisteri ja kauppatieteet

Praha-Suchdol, Tšekki

4 Years

Englanti

Täysaikainen

Request application deadline

Sep 2024

Request tuition fees

Kampuksella

Johdanto

  • Tutkimusmuoto: kokopäiväinen tai etäinen
  • Opintojakson pituus: 4 vuotta (8 lukukautta)
  • Pääsykoe: johtaa asianomaisen opinto-ohjelman tieteellisen lautakunnan nimeämä ja tiedekunnan dekaanin nimeämä komitea. Pääsykoe koostuu tieteellisestä keskustelusta, suullisesta haastattelusta, jolla varmistetaan englannin ja toisen maailmanlaajuisesti käytettävän vieraan kielen tuntemus, sekä aiempien yliopisto-opintojen tallenteiden kopio.

Tutkijan profiili

Oletetaan, että valmistunut hallitsee tutkimusalueen teoreettiset perusteet, tieteellisen työn perusmenetelmät tutkimusalalla ja maailmanlaajuisen tiedon pysyvän keräämisen perusmuodot elinikäisen oppimisen alalla. Valmistuneiden oletetaan pystyvän suunnittelemaan kuvaavia ja normatiivisia taloudellisia malleja talousprosesseista makro- ja mikrotaloudellisella tasolla ja keräämään tarvittavat asiakirjat niiden virallistamiseksi. Lisäksi oletetaan tieteellisen tiedon yleistämisen kyky talouslaeiksi sekä niiden soveltaminen tiettyjen taloudellisten tehtävien tulkinnassa kestävän kehityksen edistämiseksi. Tutkinnon suorittaneiden olisi voitava työskennellä itsenäisesti ratkaisujen löytämiseksi vakaviin taloudellisiin ongelmiin, mukaan lukien ympäristönsuojelu alakohtaisella ja yritystasolla maatalousalalla kiinteänä osana kansantaloutta. Tutkinnon suorittaneiden tulisi hallita vaihtoehtoisia lähestymistapoja taloudellisten ongelmien ratkaisemiseksi sekä liike- että yritystasolla ja pystyä tukemaan poikkitieteellistä synteesiä, joka tukee taloudellisten toimien ja prosessien optimointia kohti kestävää kehitystä.

Opinto-ohjelman tavoitteet

Opinto-ohjelman tavoitteena on korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden tieteellinen koulutus taloudellisten prosessien alalla yritys- ja alakohtaisella tasolla, jolla on tarkoituksenmukaista tieteidenvälistä tietämystä. Ehdotetun opinto-ohjelman valmistuneet todennäköisesti löytävät työtä tiede- ja tutkimuslaitoksissa, yliopistoissa, hallitusten ja EU: n instituutioissa, kansainvälisissä järjestöissä, kansallisissa ja ylikansallisissa yrityksissä ja yrityksissä, palveluihin ja neuvontaan keskittyvissä yrityksissä tai pankki- ja rahoitusalalla. Tutkimuksen poikkitieteellinen luonne mahdollistaa myös monimutkaisen integraation ja tutkinnon suorittaneiden korkean sopeutumiskyvyn muuttuviin työmarkkinaolosuhteisiin.

106063_Sloup-030.jpg

Opinto-ohjelman rakenne

Opintojen pituus on neljä vuotta, mikä antaa riittävästi aikaa opiskelijoiden tutkimuksiin ja korkealaatuisen väitöskirjan käsittelyyn. Alakohtaisen taloustieteen ja yritystaloustieteen opinto-ohjelman opinnoissa painotetaan suuresti opiskelijoiden tutkimustyötä. Tällainen painotus ennustetaan myös pakollisten peruskokeiden lukumäärälle ja rakenteelle. Englannin ja toisen vieraan kielen tenttien lisäksi Ph.D. opiskelijan on läpäistävä tiedekunnan ydinaineeseen ja alan ydinaineeseen liittyvä tentti sekä väitöskirjan aiheeseen ja sen käsittelyyn liittyvä tentti. Näiden perustutkimusalojen lisäksi tiedekunta tarjoaa useita muita kursseja varmistaakseen tutkinnon odotetun tietotason. Tämän rakenteen avulla opiskelijat voivat keskittyä pääasiassa tutkimukseensa, joka johtaa korkealaatuiseen väitöskirjaan.

Osa opetussuunnitelmasta on pakollinen metodologinen seminaari. Sen tehtävänä on antaa opiskelijoille tarvittavat tiedot tieteellisen työn menetelmistä ja tekniikoista. Seminaarin tavoitteena on lisätä väitöskirjojen laatua.

Opetussuunnitelma

Ohjelman tulos

Tietoja koulusta

Kysymyksiä