Yhteiskuntatieteiden tohtoriohjelma

Yleistä

Ohjelman kuvaus

115566_gsfdr.JPG

Yhteiskuntatieteiden tohtoriohjelman opiskelijat suorittavat hallintotieteiden tohtorin, D.Sc. (Hallinto), tutkinto tai filosofian tohtori viestintätutkimuksissa.

Ohjelma on tieteidenvälinen ja sen tavoitteena on kouluttaa tohtorintutkinnon asiantuntijoita ja riippumattomia tutkijoita erityisesti julkisella sektorilla, mutta myös yksityisellä sektorilla ja muilla yhteiskunnan toimijoilla.

Ohjelman tieteelliset resurssit ovat hallintotieteiden yksikön pääaineiden tutkimusaloja. Ohjelman sisällöstä päättävät ohjelman ryhmät. Tärkeimmät aiheet ovat alueelliset tutkimukset, julkinen hallinto, julkisoikeus, sosiaali- ja terveydenhuolto sekä viestintäopinnot.

Aihepiirien painopistealueet ovat

  • aluekehitys ja talous
  • julkisen hallinnan ja etiikan tutkimus: eettinen hallinta ja ongelmien tunnistaminen, hyvä johtaminen ja johtaminen
  • hallintotavan ja perusoikeuksien muuttuminen
  • sosiaali- ja terveyspalvelujen ja -järjestelmien tutkimus: kansalaisten osallistuminen, hallinto ja monimutkaisten ongelmien hallinta
  • viestintätutkimuksia

Ohjelman tutkimukset koostuvat useista elementeistä, kuten perusteellisen koulutuksen tutkimuskentän teoreettisesta taustasta, tutkimusmenetelmistä, etiikasta ja tutkimustyön metodologiasta. Lisäksi tavoitteena on sisällyttää kursseja, jotka valmistavat opiskelijoita työelämään. Tarkoituksena on myös hyödyntää viimeisintä tieteellistä tietoa. Tohtoriohjelma on kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunut. Tutkijat järjestävät seminaareja ja osallistuvat aktiivisesti kansainvälisiin seminaareihin ja nykyiseen julkiseen keskusteluun.

Viimeksi päivitetty Maalis 2020

Oppilaitoksesta

The University of Vaasa is a multidisciplinary University with more than 5000 students, and it offers degrees at all academic levels from Bachelor to Master and Doctor.

The University of Vaasa is a multidisciplinary University with more than 5000 students, and it offers degrees at all academic levels from Bachelor to Master and Doctor. Näytä vähemmän