$close

Suodattimet

Katso tulokset

Vertaa PhD-ohjelmia Esittävät taiteetssa Suomessa 2022

PhD on lyhenne Filosofian tohtori. Tämä tutkinto on jatko-ohjelma toimitetaan korkean tason opiskelija tutkija, joka on tehnyt syvän tutkimusta tietyllä alalla tai aihe.Esittävät taiteet on kattonimitys kaikenlaisille esittäville taidemuodoille, tanssille, teatterille ja musiikille. Opinnoissa on myös akateemisia vivahteita, sillä kursseilla opiskellaan esittävien taiteiden historiaa ja… Lue lisää

PhD on lyhenne Filosofian tohtori. Tämä tutkinto on jatko-ohjelma toimitetaan korkean tason opiskelija tutkija, joka on tehnyt syvän tutkimusta tietyllä alalla tai aihe.

Esittävät taiteet on kattonimitys kaikenlaisille esittäville taidemuodoille, tanssille, teatterille ja musiikille. Opinnoissa on myös akateemisia vivahteita, sillä kursseilla opiskellaan esittävien taiteiden historiaa ja teoriaa, mutta pääpaino on erilaisten esittävien taiteiden teknisten taitojen hiomisessa.

Muodollinen korkeakoulutuksen järjestelmä Suomessa on 7-3-2-2 kuvio. Yliopisto kestää kaksi vuotta ammatillista tai teknistä koulutusta ja lopulta kahden vuoden pre-asteen koulutuksen. Suomessa on myös useita julkisia sekä yksityisiä yliopistoja, jotka ovat mahdollistaneet saatavuutta korkeakoulujen opiskelijoille.

Suositut Tohtorinkoulutusohjelmat Esittävät taiteetssa Suomessa 2022

Näytä vähemmän
Lue lisää opiskelusta Suomessa
$format_list_bulleted Suodattimet
Lajitteluperuste:
Suositeltu Uusimmat Nimi
University of the Arts Helsinki
Helsinki, Suomi

Tietoja opinnoista Taiteilijatutkijat tuottavat käytäntöön perustuvaa tietoa, asiantuntemusta ja ymmärrystä, jota voidaan käyttää ja soveltaa sekä taiteessa että muilla yhteis ... +

Tietoja opinnoista Taiteilijatutkijat tuottavat käytäntöön perustuvaa tietoa, asiantuntemusta ja ymmärrystä, jota voidaan käyttää ja soveltaa sekä taiteessa että muilla yhteiskunnan aloilla. Tutken jatko-opiskelijat tekevät monitieteistä taiteellista tutkimusta. Taiteellinen ja pedagoginen käytäntö nähdään ajattelu- ja ymmärrystapana, ei selittelynä. Tohtoriopiskelijat oppivat artikuloimaan, käsitteellistämään ja teoretisoimaan käytäntöön perustuvaa taiteellista tietoaan ja siitä nousevia kysymyksiä. Asteen rakenne Tohtoriohjelman laajuus on 240 opintopistettä: tohtoritutkimuksen laajuus on 180 opintopistettä ja tukiopintoja (jotka tehdään pääosin kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana) 60 opintopistettä. Tohtoriopiskelijoiden tulee olla paikalla noin neljän viikon välein järjestettävän seitsemän opetusviikon ajan. Opetus annetaan pääosin englanniksi. Suurin osa kursseista järjestetään yhteistyössä Taideyliopiston Kuvataideakatemian tohtorikoulutuksen kanssa. Tohtorintutkinnon suorittaminen edellyttää neljän vuoden päätoimista opiskelua. Tutkella on rajalliset mahdollisuudet tarjota taloudellista tukea jatko-opiskelijoilleen taiteellisiin tuotantoihin ja konferenssimatkoihin. Tutke työllistää vuosittain jatko-opiskelijoita palkallisissa työsuhteissa, joiden hakuajat ilmoitetaan yliopiston verkkosivuilla. Tohtori-opiskelijoita kannustetaan hakemaan itsenäisesti lisärahoitusta eri lähteistä. Tohtoritutkimus Väitöskirja on arvoltaan 180 opintopistettä. Se sisältää 1–3 taiteellista osaa (jotka tutkitaan etukäteen) ja kirjallisen kommentin. Jokaiselle jatko-opiskelijalle määrätään yleensä kaksi alansa huippuosaamisen omaavaa ohjaajaa. Taiteelliset osat voivat olla pedagogisia tai performanssiprojekteja, työpajoja, demonstraatioita tai harjoituksia. Tohtori-opiskelijoiden tulee osoittaa osaavansa käsitellä tutkimuskysymyksiä taiteen keinoin ja tuottaa uutta tietoa. Selostuksen tavoitteena on saada jatko-opiskelijat pohtimaan havaintoja, kokemuksia ja taiteellisista komponenteista nousevia ongelmia. Selvitys voi olla monimuotoista riippuen väitöskirjan luonteesta. Tohtoriopiskelijoiden tulee kommentissaan ilmaista tutkimuksen aihe ja menetelmä, kuvata saamiaan uusia oivalluksia ja tunnistaa tutkimuksensa tutkimusperinne. Kussakin väitöskirjassa arvioidaan jatko-opiskelijan asiantuntemusta ja kykyä tehdä itsenäistä tutkimusta, tuottaa uutta tietoa, kommunikoida selkeästi ja osallistua analyyttiseen keskusteluun. Opettajat Opettajamme ovat alansa parhaita asiantuntijoita. Pysyvän opetushenkilökunnan lisäksi ohjelma toivottaa säännöllisesti vieraakseen kansainvälisiä huippuasiantuntijoita. -
PhD
Täyspäiväinen
4 vuotta
Englanti, Suomi, Ruotsalainen
Kampus
 
University of the Arts Helsinki
Helsinki, Suomi

Tohtoriopiskelijat voivat valita kolmesta erikoistumisalueesta: Taiteen opinto-ohjelma, Tutkimus-ohjelma ja Sovellettu opinto-ohjelma. Miksi opiskella täällä? Valmistujamme ov ... +

Tohtoriopiskelijat voivat valita kolmesta erikoistumisalueesta: Taiteen opinto-ohjelma, Tutkimus-ohjelma ja Sovellettu opinto-ohjelma. Miksi opiskella täällä? Valmistujamme ovat korkeatasoiseen luovaan ja kriittiseen työhön kykeneviä asiantuntijoita, jotka toimivat vaativissa taiteen, tutkimuksen, kehityksen ja koulutustehtävissä itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa. Musiikin tohtorit toimivat myös sosiaalisina vaikuttajina eettisesti kestävän tulevaisuuden puolesta. Tietoja opinnoista Jos olet kiinnostunut luovasta musiikin esityksestä, säveltämisestä, musiikin teoriasta tai kirkkomusiikista ja jos väitöskirjaprojektisi liittyy tyylillisesti länsimaisen taidemusiikin perinteeseen muinaisesta musiikista uusimpaan nykymusiikkiin, suosittelemme, että suoritat tohtoriopinnot osoitteessa Sibelius-Akatemian tohtorikoulu DocMus. Jos olet kiinnostunut jazzista, kansanmusiikista, musiikkikasvatuksesta, musiikkiteknologiasta tai taiteen johtamisesta ja yrittäjyydestä, sinun tulee suorittaa tohtoriopinnot Sibelius-Akatemian Tohtorikoulu MuTrissa. Taiteen opinto-ohjelma Taiteen opinto-ohjelmassa tuotetaan temaattisesti yhtenäinen, tutkimukseen suuntautunut taiteellinen pätevyysnäytös Taiteen opinto-ohjelman erityistavoitteet ovat tarjota opiskelijoille: kyky erinomaiseen ja oivaltavaan taiteelliseen ilmaisuun käsitteellisen selkeyden kyky tiedon tuottamisessa kyky tuottaa uutta tietoa taiteellisten ja tutkimusmenetelmien ja teorioiden avulla kyky osallistua rakentavaan vuorovaikutukseen taideyhteisössä, akateemisessa yhteisössä ja yhteiskunnassa yleensä. Taiteen opinto-ohjelmassa suoritettavan pätevyyden osoittamisen tulee olla temaattisesti johdonmukainen, tutkimuksellinen projekti, joka koostuu taiteellisista osista, kirjallisesta osasta (tutkielma) ja yhteenveto. Sinun on määriteltävä näiden komponenttien tavoitteet, sisältö, laajuus ja vuorovaikutus jatko-opintosuunnitelmassasi, joka tulee sisällyttää hakemukseesi. Jatko-opintojen suunnitelma päivittyy jatko-opintojen edetessä. Pätevyysosoituksen taiteelliset osat voivat olla esittelykappaleita, sävellyksiä, taiteellisia tuotantoja, liturgioita, äänitteitä, verkkomateriaalia, videoita jne. Näiden osien on oltava vähintään kaksi ja enintään neljä konserttiohjelmaa tai vastaavaa taiteellista kokonaisuutta tohtorintutkintoa varten ( enintään kaksi lisensiaatin tutkintoa varten). Pätevyysosoitus sisältää myös kirjallisen osan, joka voi olla monografian muodossa oleva opinnäytetyö, vertailukelpoinen multimediatutkimusteksti tai koostua vähintään yhdestä vertaisarvioidusta tutkimusartikkelista. Kirjallisen osan tulee muodostaa yhtenäinen tutkimusprojekti yhdessä muiden pätevyyden osoittamisen osien kanssa. Tiivistelmän tulee olla ytimekäs raportti pätevyyden osoittamisen tavoitteista, viitekehyksestä ja osatekijöistä sekä niiden keskinäisistä suhteista sekä tulosten katsaus ja keskustelu tulosten merkityksestä. Jos kirjallinen osa on monografiamuotoinen opinnäytetyö, sisällytät siihen tiivistelmän. Jos kirjallinen osa on artikkeli, kirjoitat yhteenvedon erikseen. Lisäksi Taiteen opinto-ohjelma sisältää taiteellisia ja tutkimussuuntautuneita opintoja sekä muita soveltuvia/soveltuvia yliopistotason tukiopintoja vähintään 75 op. Työskentely taiteilijana Syvällinen musiikillinen koulutus ja tarvittavat tutkimustaidot Keskeiset urataidot, kuten kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot sekä itsetuntemus ja yhteisöllisyys Tutkimuskoulutusohjelma Tutkimusopinto-ohjelman erityistavoitteina on tarjota opiskelijalle kyky tuottaa laadukasta tietoa kyky olla vuorovaikutuksessa akateemisissa yhteisöissä ja sen ulkopuolella kyky integroitua kansainväliseen tutkimusyhteisöön sekä kyky vahvistaa akateemisen tutkimuksen asemaa Tutkimusopinto-ohjelman pätevyyden osoittaminen on väitöskirja. Se on opiskelijan omaan itsenäiseen tutkimukseen perustuva johdonmukainen esitys, jossa on uutta akateemista tietoa Sibelius-Akatemiassa edustettuna tutkimuksen alalla. Lisäksi Tutkimusohjelman tohtoriopinnot sisältävät yliopistotason opintoja tutkijoiden koulutusta tukevista tiedoista ja taidoista. Väitöskirjan laajuus on 165 opintopistettä ja se voi olla joko monografia- tai artikkeliväitöskirja. Lisensiaatin tutkinnon pätevyyden osoitus on 75 opintopisteen laajuinen lisensiaatintutkielma. Se voi olla myös monografia tai koostua artikkeleista. Artikkeleista koostuvan artikkeliväitöskirjan/lisensiaatintutkimuksen tulee sisältää tiivistelmä, jossa esitetään tutkimuksen tavoitteet, ongelma, menetelmä ja tulokset. Tiivistelmän lisäksi siihen tulee sisältyä 3–7 (väitöskirja) tai 2–5 (lisensiaatintutkimus) samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevää referenssiartikkelia, jotka on julkaistu tieteellisessä julkaisusarjassa tai hyväksytty julkaistavaksi. Tutkijan tulee olla jokaisen artikkelin ensisijainen kirjoittaja ja hänen tulee pystyä osoittamaan oma panoksensa aiheeseen. Artikkelien määrä riippuu tutkimusprojektin luonteesta ja artikkeleiden tuottamiseen tarvittavan työn määrästä. Tutkijan on esitettävä kirjallinen todiste osallistumisestaan yhteisjulkaisuihin, kun tutkimus toimitetaan esitarkastukseen. Lisäksi tutkimuksen opinto-ohjelma sisältää tutkimussuuntautuneita opintoja sekä muita soveltuvia yliopistotason tukiopintoja, joiden laajuus on vähintään 75 op. Opiskelijat sopivat ohjaajansa kanssa, mitkä 75 opintopisteen tukiopinnot hän suorittavat. Opintojen tulee kattaa seuraavat aiheet: Opiskelua opiskelijan oman työn aiheesta Alan yleiset tutkimustutkimukset Tutkijan ammattiin ja työelämään tulovalmiuksiin keskittyvät opinnot Soveltava opinto-ohjelma Soveltava koulutusohjelma tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää musiikkiin liittyviä käytäntöjä ja työkaluja tutkimuksen kautta. Kehittämisen tarve perustuu henkilökohtaiseen kokemukseen ja kiinnostukseen sekä musiikin muuttuvien toimintaympäristöjen tarpeisiin. Tämä kehitystyö johtaa innovaatioihin ja uusiin toimintatapoihin. Soveltavan opinto-ohjelman erityistavoitteina on tarjota opiskelijalle korkeatasoista akateemista/metodologista/pedagogista/taiteellista/teknistä osaamista, kyky kehittää uusia korkean tason menetelmiä, valmiuksia, materiaaleja ja työkaluja, kyky kerätä, kriittisesti arvioida, tuottaa ja soveltaa tietoa, kykyä tehdä yhteistyötä suomalaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa omalla alallaan ja myös ulkomailla sekä kyky viestiä työnsä tuloksia eri yleisöille. Sovelletun koulutusohjelman tohtoriopiskelijat voivat suorittaa joko tutkimussuuntautuneen tai taiteellisen tutkinnon. Ohjelman sisältö Tutkinnon ydinsisältöä kutsutaan kehittämistavoitteeksi. Pätevyysosoitus muodostuu kehittämiskohteen luonteeseen sopivalla tavalla kehittämiskohteeseen liittyvistä tuotoksista. Soveltavan opinto-ohjelman pätevyyden osoittamisen laajuus on tohtorin tutkinnosta 165 op ja lisensiaatin tutkinnosta 75 op. Pätevyysnäytös sisältää a) Kehitysprojekti, joka tuottaa tuloksia, jotka ovat aineettomat (näkemykset, tiedot ja taidot, tietotaito ja valmiudet) ja materiaali (konsertit, äänitykset, muottimateriaalit, opetusmateriaalit, verkkomateriaalit, menetelmät, ohjelmat) b) Kuvaus kehitysprojektin tulosten testaamisesta ja saadun tiedon hyödyntämisestä c) Yhteenveto kehitystyön vaiheista Lisäksi tutkimuksen opinto-ohjelma sisältää tutkimussuuntautuneita opintoja sekä muita soveltuvia yliopistotason tukiopintoja, joiden laajuus on vähintään 75 op. Sovellettavan opinto-ohjelman tukiopinnot voivat olla joko taiteellisia tai tutkimussuuntautuneita. Opiskelijat sopivat ohjaajansa kanssa, mitkä 75 opintopisteen tukiopinnot hän suorittavat. Opintojen tulee kattaa seuraavat aiheet: Tohtoriprojektiin liittyvät opinnot Yleiset opinnot sovellus- ja kehitystyöstä Työelämään siirtymisvalmiutta koskevat tutkimukset Opettajat Opettajamme ovat alansa parhaita asiantuntijoita. Pysyvän opettajakunnan lisäksi ohjelma toivottaa säännöllisesti vieraaksi kansainvälisiä huippuammattilaisia. -
PhD
Täyspäiväinen
4 vuotta
Englanti, Suomi, Ruotsalainen
Elo 2022
Kampus