Sähkötekniikan ja informatiikan tiedekunta

Opinto-ohjelma: Sähkötekniikka ja informaatiotekniikka

  • Opintojen muoto: Osa-aikainen / kokopäiväinen
  • Vakio-opiskeluaika: 4 vuotta
  • Jaettujen ECTS-opintopisteiden lukumäärä: Opiskelu ei ole opintopistettä
  • Valmistumisvaatimukset: Valtion tohtorintutkinto ja väitöskirja väitöskirja
  • Opetusmaksu (lukuvuodessa): Enintään 3 900 EUR

Sähkötekniikan ja tietotekniikan ohjelman jatko-opinnot kouluttavat opiskelijoita tulemaan korkeasti päteviä elektroniikan, tietotekniikan ja tietojenkäsittelytieteen asiantuntijoita. Opiskelijoista tulee korkeaa pätevyysastetta prosessinohjaustekniikan asiantuntijoille yliopistojen tutkimuksen ja kehittämisen, muiden tutkimuslaitosten ja yksityisyritysten parissa. Tutkinnon suorittaneet johtavat tehtävät alan eri organisaatioissa. Elektroniikkaan erikoistuneet opiskelijat oppivat radioviestinnästä, satelliittinavigointi- ja tutkajärjestelmistä, anturielektroniikasta sekä signaalin ja kuvankäsittelystä. Tietojenkäsittelytieteen ja informatiikan alalta opiskelijat oppivat simulaatiomallien agenttipohjaisista arkkitehtuureista, simulaatiomallien komponenttien prototyyppien määrittämisestä ja todentamisesta värillisillä Petri-verkoilla, päätöksenteko keinotekoisen älykkyyden menetelmin ja monikriteerianalyysin, mallinnuksen ja suunnittelun moniulotteiset tietokantajärjestelmät ja tieliikenteen virtauksen optimointi. Tämän jatkotutkinto-ohjelman prosessinohjauksen osassa opiskelijat opiskelevat monimutkaisia dynaamisten järjestelmien hallintaa ja optimointia, pehmeän laskennan ja tekoälyn menetelmiä sekä sovellettua prosessinohjausta, robotiikkaa ja mekatroniikkaa.

Näiden ohjelmien täydellinen säännöllinen jatko-opiskelu kestää neljä vuotta. Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelijat oppivat kolme tohtoriohjelmassa tarjottua 20 aihetta valittua erikoisaidetta. Näiden kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelijoiden on läpäistävä englannin kielen tentti. Kolmantena vuotenaan opiskelijat suorittavat valtion tohtorikokeet. Opiskelijat työskentelevät väitöstutkimuksensa ajan koko opiskelujakson ajan ja esittävät ja puolustavat väitöskirjaansa opintojen lopussa.

Ohjelman opetuskielet:
  • Englanti

Katso 17 muuta ohjelmaa kohteelta University of Pardubice »

Viimeksi päivitetty Lokakuu 9, 2019
Tämä kurssi on Kampuksella tapahtuva
Alkamispäivämäärä
Syys 2020
Duration
4 vuotta
Part-time
Full-time
Hinta
3,900 EUR
Opetusmaksu (lukuvuodessa): Enintään 3 900 EUR
Määräaika
Toukokuu 26, 2020
Sijaintien mukaan
Päivämäärän mukaan
Alkamispäivämäärä
Syys 2020
Päättymispäivämäärä
Heinäkuu 2024
Haun määräaika
Toukokuu 26, 2020

Syys 2020

Location
Haun määräaika
Toukokuu 26, 2020
Päättymispäivämäärä
Heinäkuu 2024