Orgaaninen kemia käsittelee orgaanisten yhdisteiden eristämistä, synteesiä ja rakenteen määrittämistä sekä tutkimusta orgaanisten aineiden rakenteen ja ominaisuuksien välisestä suhteesta fysikaalisten ja kemiallisten menetelmien avulla.


Tarkastus- ja arviointiperusteiden kuvaus

Sisääntulotesti on yhden kierrosta haastattelun muodossa. Dekaani voi sähköisesti yhdessä hakemuksen kanssa toimitetun kirjallisen pyynnön perusteella, mutta viimeistään 19 päivänä toukokuuta 2019, sallia pääsykokeet tieto- ja viestintätekniikan kautta, mutta ainoastaan vakavista ja dokumentoiduista syistä, kuten terveydestä tai ulkomailla opiskelusta.

Kokeilun aikana ehdokkaan on osoitettava tekniset ja kielelliset taidot opiskelemaan kyseistä ohjelmaa sekä tieteelliseen työhön tarvittavat ominaisuudet. Tutkimus on enintään 100 pistettä.


Pääsyn ehdot

Tohtorikoulutukseen pääsyn edellytyksenä on maisteriohjelman onnistunut suorittaminen.

Vahvistusmenetelmä:


Säännöt, jotka koskevat vapautusta pääsykokeesta

Pääsykokeesta voidaan luopua ehdokkaan kirjallisen pyynnön perusteella edellyttäen, että he ovat hakeneet STARS-hanketta kyseisenä lukuvuonna. Tällainen pyyntö sekä asiakirjat siitä, että ehdot on täytetty, on toimitettava (mutta ei sähköisesti) 19 päivään toukokuuta 2019 mennessä.


Uranäkymä

Tutkinnon suorittanut Ph.D. Orgaanisen kemian ohjelmassa on saatu tietoa orgaanisesta synteesistä, stereokemiasta ja orgaanisten molekyylien rakenteellisten analyysien moderneista menetelmistä (infrapunaspektroskopia, massaspektrometria, NMR-spektroskopia). Hän osaa suunnitella orgaanisen johdannaisen synteesin, tutustua asiaankuuluvaan kirjallisuuteen (mukaan lukien online-referenssitietokannat, kuten Beilstein Crossfire, Chemical Abstracts ja Web of Science) ja suorittaa todellinen laboratorion synteesi. Opiskelija osaa käyttää myös nykyaikaisia erotusmenetelmiä - pylväskromatografiaa, TLC: tä ja HPLC: tä. Lisäksi hän on hankkinut tietoa kvanttikemian nykyaikaisten laskentamenetelmien käytöstä.

Ohjelman opetuskielet:
  • Englanti

Katso 29 muuta ohjelmaa kohteelta Charles University Faculty of Science »

Viimeksi päivitetty Tammikuu 4, 2019
Tämä kurssi on Kampuksella tapahtuva, Kampuksella ja verkossa
Alkamispäivämäärä
Loka 2019
Duration
4 vuotta
Full-time
Hinta
50,000 CZK
lukuvuoden aikana. Online Hakemusmaksu: 540 CZK. Paperin hakemusmaksu: 590 CZK.
Määräaika
Sijaintien mukaan
Päivämäärän mukaan
Alkamispäivämäärä
Loka 2019
Päättymispäivämäärä
Haun määräaika

Loka 2019

Location
Haun määräaika
Päättymispäivämäärä