Kemian ja kemian tekniikan tohtori

Yleistä

Ohjelman kuvaus

Kemiantekniikan ja kemian tekniikan tohtoriohjelma on peräisin Kemiallisen tohtoriohjelman ja kemianteollisuuden ohjelmasta, MEC 2004/00261 (MEC 2004/00261) laadunvarmistusohjelmasta, joka myös sai Mention Toward Excellence vuonna 2011 (MEE2011-0426).

Sosiaalinen toimintaympäristö, jossa ohjelmaa kehitetään, on yhteisö, jolla on vähäinen teollinen kangas, johon kuuluu 224 kemianteollisuuden konseptia, 97 Santa Cruz de Tenerifen maakunnassa ja 127 Las Palmas de Gran Canaria, yritysten hakemiston mukaan.

Nämä yritykset vaihtelevat maalien ja lakkojen valmistuksesta dieettituotteisiin, sillä se on suurin "saippuoiden, pesuaineiden ja muiden puhdistus- ja kiillotusaineiden valmistus" -ryhmä. Hajuvesien, kauneuden ja hygieniatuotteiden valmistus.

Alan ainoa suuri yritys on CEPSA: n öljynjalostamo.

Kanariansaarten talouden vuosikertomuksessa vuodelta 2012 Kanariansaarten työnantajien keskusjärjestö toteaa, että "Erityisesti näissä kriisiaikoissa, joilla on suuri työttömyysaste, etsitään markkinarakoja, joilla kehitetään ammatillista uraa takuilla" Kemian uran niistä, jotka tuottavat eniten sopimuksia Espanjassa.

Randstad-ammattilaiset ovat kehittäneet vuoden 2012 ensimmäisten kuukausien parhaimman ammattimaisen kilpailun kilpailut, joihin kuuluu kemia kysyttyjen urien joukossa

Kanariansaarilla on selvää, että taloudellinen tulevaisuus tarkoittaa tieteellisen ja teknisen tietämyksen kääntämistä sosiaalisen hyvinvoinnin ja taloudellisen toiminnan eduksi.

Lisäksi Universidad de La Laguna kemian opinnot saavat huomattavan yhteiskunnallisen arvostuksen, joka on peräisin viime vuosisadan saavutuksista lukuisien joukossa, kuten Dr. D. Antonio Gonzálezin, joka oli hyvin julkistettu. Nykyään bio-orgaanisen Antonio Gonzálezin yliopiston instituutin työ jatkuu edelleen tiedotusvälineissä, joten kemian tutkimus tunnustetaan suosituimmuustasolla. Tämä tekee yliopistollisen kemian tutkimuksen tietyllä arvostuksella, joka on lisännyt eri tasojen opiskelijoiden määrää.

Tohtorikoulutuksen akateemista merkitystä tukee akateemisten kurssien määrä, jossa opettaja on opettanut kohtuullisella opiskelijoiden menestyksellä, hyväksyttävä väitöskirjatyöntekijä, niistä johdetut julkaisut ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus sisällytetty työelämään erittäin pätevissä tehtävissä.

Universidad de La Laguna olemassa olevien kemian ja kemiantekniikan tohtoriohjelmien kysyntä on aina ollut kohtuullista koon koolle, mikä johtuu tietämyksen tutkimusperinneesta. Viime vuosina opiskeluun on osallistunut keskimäärin 14 opiskelijaa vuodessa.

Tarjottavien paikkojen määrä (30) on järkevää ottaen huomioon koulutustarjoukseen sisältyvät tutkimusryhmät. Näistä aikaisempien kokemusten perusteella arvioidaan, että korkeintaan kymmenen voivat päättää suorittaa osa-aikatyönsä.

Käytetty kieli on lähinnä espanjalainen, jolla on merkittävä englannin kielen taito, koska se on kemian ja kemian alan tieteellisen kirjallisuuden pääkieli.

Tohtoriohjelman pysyvyyden erityisohjeet löytyvät Universidad de La Laguna tohtorin virallisen opetuksen asetuksen 8 artiklasta, joka on julkaistu Kanariansaarten virallisessa lehdessä ja saatavilla seuraavassa osoitteessa.

Universidad de La Laguna on hiljattain hyväksynyt (EKP: n neuvosto 26.9.2013) sellaisen tohtorikoulun perustamisen, jossa kaikki viralliset tohtoriohjelmat integroidaan. Mainitussa asetuksessa todetaan, että koulujen perustamiseen asti ohjelmat lähetetään tilapäisesti tiedekunnille, joissa edeltäneet tohtoriohjelmat on perinteisesti opetettu. Siksi ehdotettu uusi ohjelma annetaan väliaikaisesti kemian tiedekunnalle ja myöhemmin riippuu Universidad de La Laguna tohtorikoulusta.

Kemian ja kemian tekniikan jatkokoulutuksen tavoitteena on kemian ja kemiantekniikan jatkokoulutus ja tulevien lääkäreiden mahdollisuudet kehittää tutkimustoimintaa ja tiedon luomista itsenäisesti. Lisäksi koulutustoiminta tarjoaa kykyä kehittää tutkimushankkeita ja kirjoittaa tieteellisiä artikkeleita.

Tohtoriohjelma integroidaan kemian tiedekunnan sisäisen laadunvarmistusjärjestelmän piiriin tarjotun opetuksen laadun takaamiseksi sekä sen parantamiseksi ja opiskelijoiden ja opettajien oikeuksien takaamiseksi.

Tämä tohtoriohjelma, samoin kuin aiemmat, osallistuu CSIC: n Institute of Natural Products and Agrobiology -instituutioon, joka on keskitetty tähän tarkoitukseen.

Kansainvälistymisen osalta on tärkeää korostaa, että Universidad de La Laguna kemian alan tohtoriohjelmat ovat historiallisesti vaikuttaneet merkittävästi Iberoamerikkalaisiin maihin, koska on luotu tieteellisiä sidoksia, jotka ovat edistäneet monien etelä- ja keskiamerikkalaisten opiskelijoiden siirtyminen La Lagunaan suorittamaan tohtorintutkintoja. Tällä hetkellä tämä suuntaus jatkuu, vaikkakin vähäisemmässä määrin, koska apurahoja on vaikea saada. Tästä huolimatta opinnäytetyö toteutetaan yhteistyössä muiden maiden tutkijoiden kanssa. Muiden maiden kuin Espanjan ensimmäisenä opiskelijoiden määrä on keskimäärin 4,6 prosenttia viimeisten viiden vuoden aikana.

Seitsemää kansainvälistä mainintaa sisältävä opinnäytetyö on luettu viimeisimmistä kolmesta kurssista (2010-2011 - 2012/2013), mikä osoittaa pyrkimystä hakea kansainvälisiä suhteita. Ohjelmaan osallistuvat tutkimusryhmät ovat avanneet erityisiä yhteistyösopimuksia useiden kymmenien eri maiden tutkimusryhmien kanssa.

Nämä sopimukset ovat yleensä tutkijan henkilöstön liikkuvuutta, minkä ansiosta tohtoriopiskelijamme voivat viettää jonkin aikaa muissa laboratorioissa ja saada ulkomaisia ​​tohtoreita, mikä epäilemättä johtaa parempaan koulutukseen.

Euroopassa on perustettu Erasmus-sopimuksia, joissa määritellään tohtorintutkinnon liikkuvuus esim. Belgiassa, Italiassa, Portugalissa, Tšekin tasavallassa ja Romaniassa.

Kemiantekniikan ja kemian tekniikan tohtoriohjelma on osa Universidad de La Laguna strategista suunnitelmaa tutkimukseen ja jatko-opetukseen liittyvissä osioissa.

Sellaisessa strategisessa suunnitelmassa, jonka EKP: n neuvosto hyväksyi 17.7.2008, opetustoimintaamme ja tutkimustoimintamme ulkoistamisen laajentamista koskeviin toimiin on otettu huomioon tavoite laatia laadukasta opettamista koskeva tarjous, jossa hyödynnetään meidän kykyämme harjoittaa tutkimusta.

Lisäksi ehdotettu tohtoriohjelma on osa ULL: n IDI-strategiaa, johon kuuluu Tricontin-Atlantin kampuksen (CEI-CANARIAS) (huippuosaamisen kansainvälinen kampus) kehittäminen, huippuosaamisen alue, jonka on perustuttava 2015 Atlantin viitekehyksenä Euroopassa vastaanottavana toimintalinjana ja katalysaattorina lahjakkaita opetus-, tutkimus-, innovaatio- ja siirtohankkeissa Afrikan ja Latinalaisen Amerikan kanssa sekä yhteisestä nimittäjäl- tä, jolla on kiinteä kestävän kehityksen malli.

Jotkin edellä mainitun Tricontin-Atlantin kampuksen toiminnasta liittyvät suoraan kemiantekniikan kemian tohtoriohjelman tutkimuslinjoihin. Erityisesti seuraavat rivi:

B7. Kansainvälinen monitieteellinen keskus veden uudelleenkäyttöön

Tavoitteena on sisällyttää samaan tilaan kolme suurta osaa, jotka liittyvät veden uudelleenkäyttöön: opetus, tutkimus ja tulosten siirtäminen yhteiskuntaan ja tuottaviin toimialoihin.

B11. Atlantin ympäristötutkimuskeskus ja ilmastonmuutos.

Tällä hetkellä Kanariansaarilla on käynnistynyt ilmastotutkimuksia ja niiden vaikutuksia ihmisten terveyteen ja kasvien ekosysteemeihin rakenteellisessa hankkeessa, johon kootaan seitsemän erilaisten erikoisalojen tutkimusryhmää (maantiede, ekologia, ekophysiologia, kemia, fysiikka, lääketiede ja apteekki ).

B15. Biologisten monimuotoisten lääkkeiden ID-verkosto

Jotta Kanadan saaret pääsisivät onnistuneesti päätökseen, Kanariansaaret CEI on osa 50-vuotisen perinteen uusien orgaanisten tuotteiden hankkimisesta kuivatuista kasviuutteista, niiden puhdistuksesta ja niiden kemiallisista tai bioteknisistä muutoksista. Red Atlanfarm pyrkii laajentamaan mahdollisia uusia luonnollisia yhdisteitä, mukaan lukien vihreiden kasvien märät uutteet, mukaan lukien aktiiviset ainesosat, kuten proteiinit, polysakkaridit, monimutkaiset lipidit jne. Kokemus näillä uusilla aloilla on vielä alkamassa, vaikka useilla esimerkeillä on pitkät perinteet kaupallisessa hyödyntämisessä (useat Aloe Vera -yritykset ja luonnolliset polyfenolit Kanariansaarilla). Kanariansaarilla on myös pitkät perinteet luonnollisten ja synteettisten tuotteiden (antiparasiittisten, antimikrobisten, antineurodegeneratiivisten, kasvainten vastaisten ja sukupuolihormonireseptoreiden) monimuotoisten biologisten aktiivisuuksien tutkimiseen pääasiassa. Molemmat perinteet ovat tulleet yhteen lukuisissa tutkimusprojekteissa, jotka ovat toimittaneet kymmeniä kansainvälisen näyttelijän julkaisuja.

toimivaltaa

perustiedot

 • CB11 - järjestelmällinen ymmärrystä alan tutkimuksen ja hallintaa taitoja ja tutkimusmenetelmät alaan liittyvät.
 • CB12 - Kyky ajatella, suunnitella tai luoda, toteuttaa ja hyväksyä huomattavan prosessi tutkiminen ja suunnittelu.
 • CB13 - Kyky edistää laajeneva tiedon rajoja kautta tutkimustyöhön.
 • CB14 - Kyky tehdä kriittinen analyysi ja arviointi ja synteesi uusia ja monimutkaisia ​​ideoita.
 • CB15 - Kyky kommunikoida akateemisen ja tiedeyhteisön ja koko yhteiskunnan heidän osaamisalueille tapoja ja kieliä käytetään yleisesti kansainvälisessä tiedeyhteisössä.
 • CB16 - kyky edistää puitteissa akateeminen ja ammatillisissa yhteyksissä sekä tieteen ja teknologian, sosiaalisten, taiteellista tai kulttuurista edistymistä osaamiseen perustuvassa yhteiskunnassa.

Henkilökohtaiset kyvyt ja taidot

 • CA01 - Liikkuminen meidän yhteyksissä, joissa on vain vähän tietoja.
 • CA02 - Etsi keskeisiä kysymyksiä, joihin on vastattava ratkaista monimutkainen ongelma.
 • CA03 - Suunnitellaan, luoda, kehittää ja käynnistää uusia ja innovatiivisia hankkeita alansa asiantuntemusta.
 • CA04 - Työ laitteet ja itsenäisesti kansainvälisen tai monitieteistä kontekstissa.
 • CA05 - tietojen yhdistämiseen, käsitellä monimutkaisia, ja muotoilla tuomioiden rajoitetusti tietoa.
 • CA06 - Kritiikki ja että henkisen ratkaisuja.

muita taitoja

 • CE01 - Lisäsuoritusten hankkimista ehdotetussa tohtorikoulutuksessa ei ole harkittu.

koulutustoiminta

 • Kemian tiedekunnan kongressi
 • Tieteellinen viikko Antonio González
 • Materiaalien ja nanomateriaalien yliopistolaitoksen kurssiohjelma. Edistyminen materiaaleissa ja nanomateriaaleissa
 • Workshop: Tietojen saatavuus digitaalisessa muodossa: kirjat ja sähköiset aikakauslehdet. Bibliografiset johtajat
 • Liikkuvuus: oleskelun tekeminen toisessa keskuksessa
 • Workshop. Tieteellisen artikkelin valmistelu
 • Seminaari: Tutkimushankkeen valmistelu
 • Ammattitaitoiset seminaarit ja työnhaun tekniikat

tutkimusalueet

 • IQI-linja: Materiaalit ja tekniikka
 • QA Line: maatalouden elintarvike-, ympäristö- ja teollisuusanalyyttinen kemia
 • QF-linja: nanorakenteet ja sähkökemia
 • QO Line: Lääketieteellinen, bio-orgaaninen ja synteettinen kemia

valintaperusteista

Kemianteollisuus- ja kemianteollisuutta koskevaan ohjelmaan pääsemiseksi on noudatettava edellisessä osassa olevia käyttöoikeusvaatimuksia. Samoin Universidad de La Laguna tohtorikoulutuksen sääntely (tammikuun 17 päivänä 2013 antamassa päätöslauselmassa) todetaan, että tohtoriohjelmien akateemiset palkkiot voivat asettaa vaatimuksia ja lisäkriteerejä, jotka koskevat opiskelijoiden valintaan ja ohjelma.

Tässä mielessä edellä mainittujen pääsyvaatimusten noudattaminen edellyttää, että ohjelman akateemisen komitean, joka on vastuussa pääsyprosessista ja jonka koostumus, ottaa huomioon seuraavat näkökohdat ja painotukset arvioitaessa ja käsiteltäessä hakemuksia ohjelman hyväksymiselle. FT:

Akateeminen ennätys (0-7 pistettä)

Tutkimuskokemus (0-1 pistettä)

Ammatillinen kokemus (0-1 pistettä)

Akkreditointitaso B2 tai uudempi englanniksi (0-1 piste)

Jos hakijoiden lukumäärää on enemmän kuin tarjottujen paikkojen määrä, tätä asteikkoa sovelletaan valintakriteerinä.

Opiskelijat, joilla on erityistarpeita

ULL on kehittänyt vammaisten opiskelijoiden huomion ohjelmaa (PAED) vuodesta 1999 lähtien opettajien ja hyvinvointipalvelujen vararehtorin kautta. Ohjelman tavoitteena on taata yhtäläiset mahdollisuudet

ja edistää opiskelijoiden integrointia erityisiin koulutustukeen. EL PAED edistää suoraa ja yksilöllistä huomiota konkreettisia toimenpiteitä näiden opiskelijoiden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen avoimessa ja helppokäyttöisessä ympäristössä.

Akateeminen komitea, joka on neuvotellut näiden ULL: n tuki- ja neuvontapalvelujen kanssa, arvioi yksilöllisesti mahdollisten opetussuunnitelmien mukauttamisen, reitin tai vaihtoehtoisten opintojen tarpeen.

Omistusjärjestely

kolme vuotta täysipäiväisesti, tohtorikoulutettavan opiskelijan hyväksymisestä ohjelmaan, kunnes väitöskirjan esittely. Tästä huolimatta ja ohjelman ennakkoilmoituksesta vastaavan akateemisen komission ennakkoluvan perusteella voidaan suorittaa osa-aikaisia ​​tohtorintutkintoja. Tällöin tällaisissa tutkimuksissa voi olla enintään 5 vuotta ohjelman hyväksymisestä, kunnes väitöskirja esitetään.

Universidad de La Laguna tohtorikoulutuksen virallisen säännön mukaan (tammikuun 17, 2013, Kanariansaarten virallinen lehti, 25.1.2013) 7 artikla:

Määritelmän mukaan on ymmärrettävää, että kaikki tohtoriohjelmaan osallistuvat opiskelijat ovat kokopäiväisiä.

Täyttääkseen jatko-opiskelija yksinäinen osa-aika-aseman joudut hakemus tavalla ja määräajassa vahvistettu se, perustellaan pysty hoitamaan nämä tutkimukset alle kokopäiväinen syistä työvoiman toimintaa, erityistä tukea tarvitsevien tarpeet perhehoito, korkean suorituskyvyn urheilijat tai korkean tason, sekä ne, jotka kaavaillaan sääntöjä pysyvyys ULL tai tarvittaessa asetuksissa, jotka kehittävät.

Nämä hakemukset ratkaistaan ​​vastaavan tohtoriohjelman akateemisen komitean vastaavan tohtorikoulutuksen päättymiseen mennessä.

Tämän päätöslauselman johdosta rehtori voi hakea muutosta kuukauden kuluessa ilmoituksen tekemisestä.

Tohtoriopiskelijat voivat pyytää muutosta omistautumisjärjestelyn vuoksi. Tohtoriohjelman akateeminen komitea antaa tältä osin raportin tällaisen muutoksen hyväksymisestä tai kieltämisestä.

Tämän päätöslauselman johdosta rehtori voi hakea muutosta kuukauden kuluessa ilmoituksen tekemisestä.

Rekisteröityneet opiskelijat ja heidän alkunsa

Kemian ja kemian tekniikan tohtoriohjelma on peräisin toisesta samanlaisesta nimestä, joka on tällä hetkellä voimassa mainitsemalla huippuosaamista.

Uusien opiskelijoiden kehitys on muuttunut seuraavan taulukon mukaan:

kurssi

Vuoden 2009 kurssin tietoihin ilmestyvä 37 numero johtuu siitä, että aikaisempien ohjelmien opiskelijat sopeutuivat sukupuuttoon.

Tämä taulukko osoittaa kohtuullisen vakauden uusien tulojen osalta (alustava luku lukuvuonna 2013/14 on tällä hetkellä 12 opiskelijaa).

Muiden maiden opiskelijoiden määrä on vähentynyt viime vuosina, koska apurahojen määrä on vaikuttanut kielteisiin taloudellisiin tekijöihin. Odotamme kuitenkin maltillista elpymistä, koska nousevat maat, lähinnä Latinalaisesta Amerikasta, ovat alkaneet tarjota apurahoja PhD: n suorittamiseen Espanjassa.

Viimeksi päivitetty Maalis 2020

Oppilaitoksesta

La Universidad de La Laguna ha ejercido una importante función de liderazgo educativo, científico y cultural en Canarias durante sus dos siglos de historia, impulsando el progreso de nuestra comunidad ... Lue lisää

La Universidad de La Laguna ha ejercido una importante función de liderazgo educativo, científico y cultural en Canarias durante sus dos siglos de historia, impulsando el progreso de nuestra comunidad y contribuyendo decisivamente a su modernización. Näytä vähemmän
Teneriffan Santa Cruz